ZAKRES USŁUG

Prawo medyczne

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową opiekę i doradztwo dla placówek medycznych i prywatnych gabinetów lekarskich

Prawo cywilne

Sporządzanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów oraz regulaminów pomoc w sprawach dotyczących nieruchomości windykacja należności prowadzenie spraw wynikających z nienależytego wykonania umów obsługa Wspólnot Mieszkaniowych.

Prawo pracy

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikiem tworzenie regulaminów dotyczących praw i obowiązków pracowników pomoc w rozwiązywaniu sporów pracowniczych.

prawo spółek handlowych i prawo upadłościowego

Sporządzanie dokumentów statutowych i rejestracja spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych zmiany osobowe i majątkowe w tym sporządzanie uchwał, przygotowywanie i przeprowadzanie zgromadzeń) analiza zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości i ewentualnie przygotowanie wniosku o jej ogłoszenie.

Skontaktuj się z Nami
Albo

kancelaria.katarzyna.nieduzak@wp.pl